Brugerbetingelser

Generelt

BilligCRM (http://www.billigcrm.dk) er et online Customer Relationship Management system, der ejers og drives af Kim W. Kristensen, (herefter benævnt ”BilligCRM”) 8260 Viby J, Danmark.

Brugerbetingelserne gælder for alle tjenester (inkl. mobile tjenester) udbudt som en del af BilligCRM (herefter benævnt ”BilligCRM”). Ved at bruge BilligCRM accepterer du brugerbetingelserne. BilligCRM kan uden varsel ændre disse brugerbetingelser og den seneste version findes altid på websitet.

Brugerbetingelserne er gældende for kontoindehaveren (typisk firmaet) samt alle brugere der oprettes herunder. Det er kontoindehaverens forpligtelse at sikre sig at alle brugere oprettet overholder brugerbetingelserne.


Opret en konto på BilligCRM

Hvis du vil bruge BilligCRM, skal du oprette en konto. Dette er muligt med en gyldig email-adresse og en adgangskode, som du modtager ved oprettelse. Den konto, du opretter, er til eget brug.


Misbrug af konto

Du er ansvarlig for hemmeligholdelse af dine oplysninger, herunder brugernavn og adgangskode. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din konto skal du straks meddele BilligCRM herom. BilligCRM kan ved mistanke om misbrug altid spærre din konto. BilligCRM er i disse situationer uden erstatningsansvar over for dig eller tredjemand.

BilligCRM anbefaler, at du som bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard:

1. Udskift din adgangskode mindst en gang om måneden
2. Del aldrig brugernavn og adgangskode med andre
3. Sørg for, at din adgangskode altid er tilpas sikker (indeholder små og store bogstaver samt tal)
4. Sørg altid for at logge ud, når du er færdig med at bruge BilligCRM.


Sletning af konto

Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke ønsker at anvende BilligCRM, kan du til enhver tid opsige din konto. Alle de data, der er registreret på din konto, vil herefter blive slettet permanent og kan ikke genskabes. Sletning af konto sker ved at sende en e-mail til info@BilligCRM.com.

BilligCRM har ret til ensidigt at opsige din brug af tjenesten enten midlertidigt eller permanent i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data, manglende overholdelse af nærværende brugerbetingelser, herunder din oplysningspligt i henhold til afsnittet Ansvar eller i tilfælde af uanstændig opførsel.


Opsamling af information

BilligCRM opsamler også data om din brug af BilligCRM med henblik på at forbedre produktets brugervenlighed. Dette gøres ved, at BilligCRM eller vores leverandører benytter cookies (små filer placeret på din harddisk) på BilligCRM. Disse hjælper med at analysere besøg på vores services, tilpasse vores ydelser og indhold og sikre dine data. Eksempler på services:

Google Analytics. BilligCRM kan analysere brugen af BilligCRM og anvende resultater til forbedringer af produktet.


Ophavsret

BilligCRM er ejeren af indhold som blogindlæg, artikler, videoer, tips og gode råd, som oprettes på BilligCRM. Du må som bruger gerne kopiere, distribuere, vise og udøve indhold fra BilligCRM – og afledte værker baseret på det – men du skal kreditere BilligCRM med navn og link til billigcrm.com.


Behandling af information

BilligCRM lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. Dine personlige oplysninger oplyses ikke til tredjemand, medmindre du udtrykkeligt har accepteret dette.

BilligCRM videregiver aldrig dine data til tredjemand uden, at du udtrykkeligt har givet samtykke.

BilligCRM’s tekniske personale har bemyndigelse til at tilgå data hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer og uregelmæssigheder.

BilligCRM kan anvende dine data på et statistisk niveau. BilligCRM sikrer, at statistiske data ikke indeholder personlig information og dermed ikke kan spores tilbage til den enkelte bruger/konto.

Oplysninger, som du tilføjer i BilligCRM, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.


Drift

Tjenesten er ikke altid fejlfri, selvom vi altid gør vores ypperste og konstant er i gang med forbedringer. Når du opretter en konto på BilligCRM, accepterer du status for tjenesten på det pågældende tidspunkt.

BilligCRM kan udføre vedligeholdelse eller ændringer og forbedringer for at opretholde tjenesten, hvorved tjenesten kan blive midlertidigt utilgængelig. BilligCRM vil, i det omfang det er muligt, annoncere sådanne driftsforstyrrelser på forhånd, men er ikke forpligtet til dette og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som dette måtte medføre.


Betalingstjenester

Brug af basisversionen af BilligCRM er gratis. Vi vil formodentlig meget snart åbne op for betalingsversion(er) af BilligCRM, men gratis versionen forbliver.


Ansvar

BilligCRM har en høj standard for datasikkerhed og -præcision, men BilligCRM er ikke ansvarlig for tab, som du måtte lide i forbindelse med brug af BilligCRM, herunder for tab som følge af driftsforstyrrelser, fejl, sikkerhedsbrist, nedbrud eller tredjemands sikkerhedsbrist eller handlinger. I de tilfælde, hvor BilligCRM formidler kontakt imellem bruger og tredjemand, kan BilligCRM ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler og kontrakter indgået imellem disse parter.

Du er ansvarlig for de aktiviteter, du udfører i BilligCRM. BilligCRM kan ikke gøres ansvarlig for dit eller andre brugeres indhold. Du er forpligtet til at holde BilligCRM skadesløs for krav, som BilligCRM måtte blive mødt med i forbindelse med de aktiviteter, som du udfører i BilligCRM.

Hvis du støder på indhold, der ikke er korrekt, anstødeligt eller imod brugerbetingelserne, er du forpligtet til at indberette dette til BilligCRM (info@BilligCRM.com). BilligCRM har til enhver tid ret til at slette indhold om nødvendigt.


Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret den 15. august 2013 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende indtil nye udsendes.